od Heleny Wingertové dne 19.5.2017

VS20k
Nový dohledoměr VS20k

Snížená viditelnost - riziko pro všechny uživatele dopravních prostředků

Dopravní nehody, zrušení letu a zpoždění: Snížená viditelnost je spojena s riziky ohrožení života, kterým je třeba předcházet. Vzhledem k tomu, že je obtížné odstranit nebo zabránit rozvoji ovlivňujících faktorů úplně, přesné pozorování současné viditelnosti umožňuje meteorologickým službám poskytovat včasná varování o počasí. Pro tento účel, spoléhají na profesionální dohledoměry, jako jsou VS2k nebo VS20k. Jsou důležitou složkou meteorologických systémů včasného varování.

Co se snižuje rozsah viditelnosti?

Na jedné straně nese vinu mlha, která se skládá z vodních kapiček rozptýlených v atmosféře, které jsou tvořeny kondenzací vlhkého nasyceného vzduchu. Na druhou stranu je to díky, jemnému prachu, smogu, rovněž tak rozvířenému jemnému písku.

Lufft senzory VS2k a VS20k rozpoznají aerosoly a kapky vody pomocí rozptýleného světla. To se provádí pomocí pro vyzařovače světla a detekční jednotky, které jsou umístěny proti o sobě v určitém úhlu. To znamená, že senzor detekuje pouze světlo rozptýlené mlhou nebo prachem. Vzhledem k vysoké citlivosti elektroniky, detekuje senzor viditelnost ve vzdálnostech pohybujících se v rozmezí přibližně 10 m až 20 km.

Čím větší je naměřená hodnota, tím jasnější pohled.

VS2k a VS20k - nová řada sůmyslých senzorů nahradí VS20

Zatímco V2K s jeho dva kilometry širokým rozsah měření je zcela dostačující pro aplikace na silnicích, VS20k pokrývá potřeby meteorologických služeb a letišť . Podle směrnic ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), letiště potřebují senzory, které pokrývají meteorologický optický dosah (MOR) mezi 50 a více než 10.000 metry.

VS20k
VS20 a nový VS20k

Ve srovnání s předchozím modelem VS20, naše nové vizuální senzory přichází s velkým vylepšením. Zejména plášť byl zcela přepracován naším vývojářským týmem: Nyní je odolný mořské vodě, eloxovaný, má speciální povrchovou úpravu a je ve třídě krytí IP66.

Díky inteligentní sebemonitorovací funkci VS2k a VS20k zjistí a hlásí nečistoty na objektivu, tak v dráze paprsku. Navíc, elektronika automaticky provádí kalibrace nulového bodu.

VS20k
V2k s kalibračním kitem

Všechna tato opatření zajišťují, že je provoz do značné míry bezúdržbový. Pokud uživatel stále chce provádět kalibraci na místě, nabízíme vhodnou kalibrační sadu.

VS2k tak VS20k je vybaven RS-485 poloduplexní 2-linkou, stejně jako rozhraní SDI-12 pro snadnou integraci do měřících sítí.

A co jsme udělali proti problémům s pavouky?

U předchozích modelů dohledoměrů, hnízdění pavouků vedlo k opakovaným obtížím v měření. To bylo spojeno i s časově náročnou údržbou. S novými senzory, díky vibračnímu motoru, speciální povrchové úpravě a automatickou detekcí závad, by toto mělo být věcí minulosti.

VS20k
Nový dohledoměr VS2k

Na první pohled: VS2k a VS20k senzory viditelnost

  • Rozsah měření 10 až 2000 nebo 10 až 20.000 metrů
  • Metoda rozptýleného světla
  • Kalibrační kit (volitelný)
  • Kalibrace nulového bodu elektroniky
  • Aktivní obrana prodi pavoukům
  • Vlastní kontrola čoček a dráhy paprsku
  • Eloxované, mořské vodě odolné pouzdro