5. září od profenster Weichsel GmbH

Udržujte svou zahrádku dobře zavlaženou - nejlépe za pomoci ineligentní měřící techniky
Udržujte svou zahrádku dobře zavlaženou?

Kromě faktorů množství světla, teploty a dostupnosti živin je voda jedním z nejdůležitějších předpokladů zdravého růstu rostlin. Pokud rostlina postrádá vodu, tak to nejen zadržuje její růst, ale v nejhorším případě to dokonce může vést ke smrti rostliny. Vzhledem k tomu, že v létě nejsou neobvyklá období sucha, je zavlažování v praxi velice důležité.

Voda, základní kritérium pro krásnou zahradu

Podobá-li se v létě zahrada zelené oáze nebo pustému kusu půdy, záleží především na vodní bilanci v půdě. Rostliny potřebují vodu pro životně důležitý proces fotosyntézy, protože CO2 může být přeměněn na kyslík a glukózu pouze pomocí vody. Zatímco některé druhy rostlin vyžadují jen malou vlhkost, jiné druhy, například mnoho ovocných a zeleninových rostlin, mají velmi vysoké nároky na vodu. I když zahradníci mohou zlepšit zadržovací kapacitu půdy pomocí opatření, jako je mulčování. Dochází-li k delším obdobím sucha a to je ve většině případů, vzniká potřeba umělého zavlažování. Rostliny s plochými kořeny a zejména mladé stromy mají tendenci rychle vysychat během dlouhodobého obdobi bez vody.

WS10 na kancelářské budově v Šhanghaii
WS10 na kancelářské budově v Šhanghaii

Jaký je nejlepší způsob, jak v létě rostliny zalévat?

Cílem zahradního zavlažování je zabránit vysychání půdy. V ideálním případě by měl být pro tento účel udržován v půdě určitý obsah vlhkosti. Tohoto je však velmi obtížné dosáhnout klasickými zavlažovacími metodami, jako zalévání konvemi. Protože nepřetržité zavlažování v krátkých intervalech je neproveditelné, měly by být rostliny zavlažovány méně často, ale intenzivně při ručním zalévání. Silné zavlažování vede k tomu, že voda může proniknout hluboko do půdy. Malá množství vody často zůstávají na povrchu a rychle se vypařují. Pro podporu vsakování vody při zavlažování jsou zvláště vhodné ranní nebo pozdní večerní hodiny.

Proč je inteligentní ekologická technologie tak účinná při zavlažování?

Nový senzor srážek Lufft WS 100
Nový senzor srážek Lufft WS 100

Díky znalostem o dobrém zavlažování může být zajištěna základní závlaha pomocí konve, tento postup však nabízí mnoho možností pro zlepšení. Zavlažování za pomoci technických systémů může být mnohem více optimalizováno. V kombinaci s mechanickými zavlažovacími systémy lze vytvořit optimální půdní klima i v období sucha. Zavlažování pomocí inteligentních ekologických technologií funguje nejen rychleji a lépe, ale je také velmi ekonomické. Další výhodou pro majitele zahrady je úspora času v důsledku odstranění ručního zavlažování.

Jaké aplikace jsou možné s moderními zavlažovacími technologiemi?

Vhodné jak do venkovních prostor tak do skleníku. Udržujte ideální mikroklima pro růst jak venku tak uvnitř.
Vhodné jak do venkovních prostor tak do skleníku

Digitální zavlažovací technologie může dělat mnohem více, než jen zajistit zásobování rostlin vodou. Například intenzita zavlažování může být také individuálně přizpůsobena potřebám konkrétních druhů rostlin. Snímače v půdě zaznamenávají aktuální vlhkost a předávají ji systému. Inteligentní senzor srážek nebo kompaktní meteorologické senzory umožňují inteligentní a automatické řízení zavlažování. Jejich použitím lze přizpůsobit zavlažování aktuálním povětrnostním podmínkám v reálném čase. Pokud například začne pršet, systém automaticky sníží množství vypouštěné vody, aby se zabránilo nadměrnému zavlažování. Systémy tohoto typu jsou zvláště účinné, když je většina vody na zavlažování z nasbírané dešťové vody. Náklady na energii inteligentních zavlažovacích systémů mohou být kompenzovány využitím sluneční energie.Závěr

Ti, kteří chtějí ze svých rostlin na zahradě vytěžit co nejvíce, a to i během období sucha, se nevyhnou nasazení automatického zavlažování pomocí inteligentních technologií z pohledu dlouhodobého hlediska. Díky pokroku v oblasti digitálních technologií tyto systémy již nabízejí širokou škálu aplikací. Pro majitele zahrady je ve většině případů nákup obecně výhodný.