03.02.2020 přeložil Jaroslav Chán

Nepříznivé povětrnostní podmínky na silnici
Nepříznivé povětrnostní podmínky na silnici

Jízda v noci je značně obtížnější díky omezené viditelnosti. Nepříznivé povětrnostní podmínky, jako je mlha nebo silné sněžení, mohou dále zhoršit viditelnost řidiče a zvýšit riziko nehody. V této souvislosti je zásadní fakt, že omezená viditelnost vede ke zvláště vážným nehodám.

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména v nočních mlhových podmínkách, L-LAB v Lippstadtu zkoumá, jak lze optimalizovat světlomety pro nepříznivé povětrnostní podmínky. Laboratoř osvětlení L-LAB je výzkumným pracovištěm pro automobilové osvětlení provozované společností HELLA GmbH & Co. KGaA společně s Univerzitou v Paderbornu a Univerzitou aplikovaných věd Hamm-Lippstadt.

Ve výzkumném projektu se používá snímač viditelnosti VS2k od Lufftu. Senzor měří viditelnost přesně do 2000 m a je proto ideální pro aplikace v dopravním výzkumu. Prototypové světlomety s vysokým rozlišením od HELLA GmbH & Co. KGaA umožňují flexibilní nastavení distribuce světla. Lze tedy měnit různé parametry rozložení světla a testovat jejich vliv na viditelnost. Viditelnost měřená pomocí VS2k je zahrnuta do vyhodnocení testovacích dat. Cílem výzkumného projektu je vyvinout optimalizované rozložení světla, které by řidiči v budoucnosti zajistilo dobrou viditelnost i přes nepříznivé povětrnostní podmínky.

Světlomety s vysokým rozlišením v mlze
Světlomety s vysokým rozlišením v mlze
Senzor viditelnosti VS2k v mlze v zasněženém prostředí
Senzor viditelnosti VS2k v mlze v zasněženém prostředí