Navrhujeme
Dodáváme
Instalujeme
Servisujeme
Měření podmínek ve skladištích

Zajišťujeme měření klimatických podmínek ve skladištích od návrhu, přes dodání produktů až po celkovou realizaci. Programovatelné snímače teploty a relativní vlhkosti vzduchu umožňují měření teploty a vlhkosti ve skladech potravin, léčiv, surovin, v muzeích, archivech, galeriích, v meteorologických stanicích apod. Měřicí senzory teploty i vlhkosti jsou umístěny v externí sondě, která je s hlavicí elektroniky spojena kabelem i vně přístroje pro přesnější měření. Hlavice s elektronikou snímače je určena pro montáž na zeď.

Možnosti zapojení

zapojeni
Schéma zapojení

Pro připojení čidel je možnost řešení, že v místě měření je rozvedena počítačová síť (LAN, Ethernet). Bude to tak jistě v serverovně i v moderní budově. Tam kde rozvedena není, stojí za úvahu, zda ji nenainstalovat, kromě měření se v budoucnu jistě hodí i pro jiné využití. Popřípadě možnost komunikace pomocí sériových kabelů RS485.

K měření teploty mohou být použity dataloggery OPUS20, které lze zapojit přímo do sítě LAN. Není tedy třeba zřizovat žádné nové vedení, dataloggery se jednoduše připojí do nejbližší ethernetové zásuvky.

Naměřené hodnoty jsou předávány přes síť LAN na server (jakýkoliv stále běžící počítač), kde je spuštěn stahovací program. Jednotlivá čidla lze pojmenovat, měřené hodnoty mohou být zobrazeny tabulkou, sloupcem, stavově (příklad: v pořádku, varování, kritický stav) i graficky. Měřené hodnoty jsou periodicky v nastaveném intervalu ukládány.

Součástí systému je varovný systém, s nastavitelnou hysterezí u jednotlivých čidel. Varování u dveřních kontaktů je možno zpozdit tak, že systém vyhlásí alarm až po uplynutí určitého časového úseku. Alarmy jsou plně konfigurovatelné, informace o nich podává systém primárně pomocí SMS, mailu a alarmem v aplikaci. Další způsoby varování je možno řešit dle požadavků zadavatele.

Naměřené hodnoty lze sledovat i přes webové rozhraní, ve kterém lze vidět aktuální hodnoty. Počítač, na kterém probíhá, stahování dat se v tom případě začne chovat jako webový server. Jinou možností je zobrazení vybraných naměřených hodnot na veřejných webových stránkách. Příkladem může být zobrazení teploty vody a vzduchu na webové prezentaci plaveckého stadionu.

Stahování dat

graf
Graf naměřench dat

Server je uvažován jako samostatný, umístěný na virtuálním stroji architektury i386 nebo amd64/em64t na prostředcích zadavatele. Server má vlastní historickou databázi s možností pravidelného exportu naměřených hodnot ve formátu daném zadavatelem, nebo importu dat ze stávajících měřících systémů zadavatele. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány prostřednictvím webového serveru jako grafy okamžitých hodnot, týdenní a měsíční přehledy s průměrnými hodnotami v zadavatelem definovaném časovém úseku.

Systém umožňuje okamžité zařazení sledování vnějších atmosférických podmínek pomocí profesionálních meteostanic Lufft, umístěných v areálu závodu.

Do systému je možno v budoucnu zařadit jakékoli čidlo se známým datovým protokolem, včetně vzdálené konfigurace senzorů on-site, pokud je tato funkce čidlem podporována.