od Simone Dietrich dne 12.8.2016

Sektání odvětví zimní údržby
Sektání odvětví zimní údržby 2016 MeteoGroup

Výhledové plánování zimní údržby nezačíná s první předpovědí námrazy, ale již za teplého období - takový je závěr z letošního setkání oboru zimní údržby. Naším názorem je, že velmi podstatným přínosem pro přípravu optimální zimní údržby je mimo jiné pravidelná výměna zkušeností.

Ve spolupráci s různými partnery, jako jsou G.Lufft Mess und Regeltechnik GmbH, jsme opět pozvali všechny investory, abychom se vzájemně informovali o současném vývoji v odvětví zimní údržby. Na programu byly případové studie, jak města a obce zlepšily svojí zimní údržbu nejen díky cílenému umísťování systému pro detekci ledu, ale i díky plánování setrvalého využití zdrojů. Dál byl na pořadu dne rychlokurz v meteorologii, vše podstatné ohledně správné detekci kluzkého povrchu vozovky a i témata týkající se právní jistoty, nových trendů a výzkumu.

Dva dny intenzivních a vydatných diskuzí s 80 účastníky nám dalo jistotu, že implementace dat ze systémů na detekci ledu do našeho portálu www.Glätte24.de rozhodně napomáhá správcům silnic ve smyslu optimalizace plánování jejich výjezdových tras, aby mohli vyklidit nejprve kritická místa a aby prováděli posyp vozovky co nejefektivněji. A výhody jsou jasné: Roznášení rozmrazovacích prostředků pouze pokud je to nutné a jen tolik, kolik je nutné, a jen tam, kde je to nutné, šetří peníze a chrání životní prostředí.

Místo konání
Místo konání setkání v Berlíně
Prezentace
Prezentační hala
Odpočinek po práci
Odpočinek po práci

Po mnoho let jsme spoléhali na kompetentní výrobce měřících technologií, jako je firma Lufft. Inovace jsou důležitým předpokladem pro vytváření přesných upozornění o ledu a aquaplaningu. Do budoucna očekáváme lepší modely předpovědi počasí, se kterými bude vylepšeno i rozhodování. Jedním způsobem, jak tohoto dosáhnout, je implementace odesílání dat v reálném čase za pomocí mobilních meteorologických senzorů, jako je MARWIS, který se přimontuje k posypovému vozu, do systému předpovědi výjezdů.