od Helena Wingert 19.března 2019 přeložil Jaroslav Chán

Zimní udžba s MARWIS
Zimní údžba s MARWIS

Přibližně 20% všech nehod se závažnými poraněními a úmrtím na silnicích je spojeno s povětrnostními podmínkami. Počasí je také důvodem, proč je každý rok ztraceno více než 30 miliard hodin v silniční dopravě, a lodní společnosti na celém světě ztrácejí každoročně 2 až 3 miliardy dolarů. Ale jak mohou být tato nebezpečí a ztráty sníženy? A jak se dá nejlépe vyrovnat s teplotními a srážkovými výkyvy na našich dopravních trasách? Odpověď najdeme v úplných datech o počasí. Ty mají nejen pozitivní vliv na bezpečnost, ale i na náklady!

 

Současný stav a předpovídání pomocí systémů upozornění na námrazu.

Silniční meteorologická stanice (SMS)
Silniční meteorologická stanice (SMS)

Abyste mohli co nejlépe zacházet s nebezpečnými podmínkami na silnicích, musíte je nejprve znát. Silniční meteorologické stanice (SMS) provozované meteorologickými službami a správou pro údržbu silnic se k tomuto účelu používají po celém světě. Trvale instalované v kritických bodech jsou referencí pro určité silniční úseky a mají za úkol upozornit zimní údržbu v reálném čase, např. o nebezpečí námrazy. Data se také dostanou do modelů prognóz.

SMS se obvykle skládá z vestavěných nebo neinvazivních senzorů počasí, senzor viditelnosti a senzor počasí pro měření srážek, okolní teploty, relativní vlhkosti a tlaku vzduchu.

Nicméně počet pevných stanic na trase je omezený. Plné pokrytí celého průběhu každé zimní údržby pomocí stacionárních systémů je prostě utopické. Hustota SMS je v současné době kolem jedné stanice každých 8 až 24 km (5 - 15 mil), v závislosti na klimatické zóně a krajině. Nicméně variabilita mikroklimatu na silnici představuje stálou výzvu.

Zvýšení pokrytí - mobilních senzory to dokáží!

Mobilní senzor Lufft MARWIS poskytuje informace o stavu vozovky, teplotách povrchu, teplotách rosného bodu, poměrech ledu, tření spojeném se stavem vozovky a více - v podstatě stejných hodnot jako stacionární sondy - až 100 krát za sekundu. Přidružené Android nebo Aplikace iOS přiřadí pozice GPS k datům z čidla MARWIS. Naměřené hodnoty jsou pak přenášeny přes GPRS do databáze a přiváděny do grafických uživatelských rozhraní v řídícím centru.

Vizualizace dat měřených senzorem MARWIS v realném čase
Vizualizace dat měřených senzorem MARWIS v realném čase

Srovnání: Údržba silnic s mobilními čidly a bez nich

Bez mobilní senzorové techniky musí zaměstnanci údržby silnic vyjet každou zimou v dopoledních hodinách, aby fyzicky kontrolovali stav vozovky - např. podrážkou boty nebo zrakem. Na některých úsecích je mobilní spojení nepravidelné, takže řidiči mohou předat své pozorování, do řídícího centra, pouze po jejich 30 minutové prohlídce. Poté, pokud je to nutné, pošlou posypové vozidlo naplněné cca. 24 tun silniční soli nebo solanky na silnici.

Díky mobilnímu zařízení all-in-one mohou zimní služby nyní shromažďovat všechny potřebné údaje v reálném čase přímo od sněhového pluhu nebo sypače a rychle reagovat na stav vozovky. Vzhledem k tomu, že snímač může také přenášet všechna data o počasí do řídícího centra prostřednictvím výstupního zařízení, jako je například tablet nebo centrální řídící jednotka na sypačích, tak mají také dispečeři přehled o datech z terénu a mohou koordinovat s řidiči vozidel údržby. Naměřená data přispívají ke snížení množství použitého rozmrazovacího prostředku, protože může být přesněji dávkován. V terénních studiích bylo možné pomocí mobilního senzoru ušetřit až 50% (přibližně 12 tun na výjezd) silniční soli.

Sypač vybavený senzorem MARWIS
Sypač vybavený senzorem MARWIS

Interakce mobilních a stacionárních meteorologických snímačů

Pevné silniční meteorologické stanice a mobilní senzory proto hrají důležitou úlohu v bezpečnosti silničního provozu. Stacionární systémy mohou pokrývat více parametrů než mobilní, např. viditelnost, teplota podloží nebo srážky, díky dodatečným kompaktním senzorům počasí. Mobilní snímače poskytují další informace o povrchu vozovky. Obě možnosti se dokonale doplňují.

Díky nejmodernější technologii environmentální měřicí techniky, města, obce, oddělení údržby silnic a letišť mohou nyní ještě bezpečněji zabezpečit své cesty, automaticky zapisovat jízdy, šetřit náklady a chránit životní prostředí efektivnějším využíváním rozmrazovacích prostředků. Investice do mobilního senzoru, jako je například MARWIS (více informací získáte na http://marwis.changroup.cz), se vrátí za velmi krátkou dobu: po pouhém týdnu naši zákazníci, provozovatelé letiště, dokázali amortizovat nákupní náklady. V případě údržby silnic je dokonce možné, že se snímač sám zaplatí při prvním použití!

Pokud Vás článek a nejmodernější technika „MARWIS“ zaujala a chcete se dozvědět více, tak nás prosím neváhejte kontaktovat!