25.10.2019 od Jaroslava Chána

Slavnostní zahájení Silniční Konference 2019 u stánku ŘSD ČR a ChanGroup s.r.o.
Slavnostní zahájení Silniční konference 2019

23. a 24. října jsme se zúčastnili již 27. ročníku “Silniční konference 2019”, který se konal historicky poprvé v Českých Budějovicích. Doprovodné výstavy konference se zúčastnilo 104 firem včetně společnosti ChanGroup s.r.o., a to na celkové výstavní ploše 1255 m2. Na letošní ročník dorazilo rekordních 1208 účastníků, kteří měli možnost diskutovat témata týkající se silniční infrastruktury a její výstavby, jak v celostátním, tak regionálním měřítku.

V rámci programu konference si účastníci mohli vyslechnout odborné přednášky “Moderní metody v zadávání a realizace staveb”, "Bezpečnost silničního provozu a dopravní inženýrství” a mnoho dalších.

V letošním roce byl výstavní stánek ChanGroup s.r.o. opět velmi dobře navštívený našimi zákazníky i předními odborníky z oboru. Tématicky byly diskutovány především nové technologie Lufft - Ott HydroMet - Danaher v oblasti měření počasí se zaměřením na specializovanou silniční meteorologii, související problematika zimní údržby, včetně elektronických optických systémů pro vizualizaci získaných dat přímo na silnici řidičům. Důležitou součástí našich diskusí je vždy aktuální téma bezpečnosti provozu na silnicích potažmo dálnicích v zimním období a vliv extrémních projevů počasí na sjízdnost a plynulost dopravního toku.

Prezentace ŘSD ČR v přednáškovém sálu na Silniční konferenci 2019
Prezentace ŘSD ČR na Silniční konferenci 2019

Stále aktuální jsou informace o výrobku LUFFT - mobilní silniční senzor “MARWIS”, který se montuje na měřící vůz údržby nebo provozovatele. Senzor, na optickém principu měření, umí průběžně sledovat a vyhodnocovat stav povrchu vozovky aj. a všechna zjištěná data jsou okamžitě předávána do serveru, včetně údajů GPS, kde jsou aktuální informace prezentovány v mapě nebo tabulkách. Současně probíhá archivace příchozích dat pro pozdější vyhodnocování nebo jiné formy zpracování. Více o LUFFT - MARWISu se dozvíte na speciální stránce MARWIS.

Děkujeme všem zákazníkům, delegátům konference a odborným kolegům, kteří navštívili náš stánek ChanGroup s.r.o. za jejich projevený zájem a již dnes se těšíme na společné diskuse u příležitosti dalšího ročníku “Silniční konference 2020”.

Slavnostní zahájení Silniční konference 2019 u stánku ŘSD ČR a ChanGroup s.r.o.
Slavnostní zahájení Silniční konference 2019