Pyranometry třídy A podle normy ISO 9060 poskytují nejpřesnější měření slunečního záření

Pro zajištění špičkové výkonnosti solárních fotovoltaických zařízení jsou zapotřebí špičkové přístroje pro měření ozáření, a to jak pro hodnocení lokality, tak pro monitorování zdrojů. Kvalitu pyranometrů a pyrheliometrů definuje mezinárodní norma ISO 9060. V rámci nejvyšší třídy A vyrábí společnost OTT HydroMet pod svou značkou Kipp & Zonen tři různé inteligentní pyranometry. Níže uvádíme přehled mezinárodní normy ISO 9060 a našich pyranometrů Kipp & Zonen s certifikací třídy A. Začněme však samotnou normou.

Co je ISO 9060?

ISO, což je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, sdružuje světové odborníky, kteří vyvíjejí a publikují normy pro různá průmyslová odvětví. V roce 1990 vydala organizace ISO normu ISO 9060 pro klasifikaci a specifikaci přístrojů pro měření hemisférického a přímého slunečního záření. Aktualizace z roku 2018 zahrnula také nové klasifikace (třídy A, B a C) a změnila parametr spektrální odezvy ze spektrální selektivity na spektrální chybu.

Pokud se chcete dozvědět více o změnách původní normy ISO 9060 s vydáním verze 2018, podívejte se na článek Spektrální selektivita vs. spektrální chyba: Více informací o normě ISO 9060:2018.

Pyranometry Kipp & Zonen

V souladu s mezinárodní normou ISO 9060 jsou pouze nejpřesnější pyranometry certifikovány jako přístroje třídy A. Přesto je na výběr celá řada pyranometrů. Komplexní portfolio špičkových zařízení pro monitorování životního prostředí společnosti OTT HydroMet zahrnuje tři modely pyranometrů, které splňují vysoké požadavky třídy A: Kipp & Zonen SMP10, SMP12 a SMP22.

Podobnosti napříč řadou SMP

Řada chytrých pyranometrů Kipp & Zonen SMP vychází z osvědčené technologie analogové řady CMP, ale je vybavena mikroprocesorem, pamětí a firmwarem, díky nimž je digitální a rychlejší. Všechny pyranometry SMP jsou „spektrálně ploché“ podle normy ISO 9060, což znamená, že poskytují stabilní odezvu v celém slunečním spektru. Z technického hlediska mají spektrálně ploché pyranometry spektrální selektivitu menší než 3 % (ochranná pásma 2 %) v rozsahu vlnových délek od 350 nm do 1 500 nm (0,35 µm až 1,5 µm).

Všechny pyranometry SMP komunikují prostřednictvím sběrnice Modbus RTU, což z nich činí velmi vhodnou volbu pro snadnou integraci do systému SCADA.
Standardní 5letá záruka

Inženýři a technici po celém světě oceňují dlouhou životnost pyranometrů Kipp & Zonen, která obvykle výrazně přesahuje 10 let. Proto našim výrobkům důvěřujeme a na všechny pyranometry CMP a SMP poskytujeme pětiletou záruku, tedy více než dvojnásobek standardní záruky ve srovnání s ostatním zbožím.

Společnost OTT HydroMet nabízí pod značkou Kipp & Zonen tři různé chytré pyranometry třídy A:

SMP10: osvědčený bestseller

Chytrý Pyranometr SMP10

Kdykoli na fotovoltaických elektrárnách po celém světě spatříte žlutý kabel, je vysoká pravděpodobnost, že tam najdete Kipp & Zonen SMP10. S více než 65 000 vyrobenými přístroji je SMP10 nejprodávanějším přístrojem produktové značky Kipp & Zonen společnosti OTT HydroMet. Slouží ke spolehlivému a přesnému měření dopadajícího slunečního záření včetně specifických složek, jako jsou GHI, PoA, DHI, albedo nebo další. SMP10 je spektrálně plochý pyranometr třídy A a je vybaven vnitřním vysoušedlem, které vydrží minimálně 10 let, pokud se pouzdro neotevře. Tím se výrazně minimalizuje údržba. SMP10 je k dispozici ve dvou verzích; obě komunikují prostřednictvím RS485 Modbus RTU a jednoho analogového výstupu, a to ve verzi V (0 až 1 V) nebo A (4 až 20 mA).

SMP12: dosud nejinovativnější pyranometr společnosti Kipp & Zonen

Chytrý Pyranometr SMP12

Nový pyranometr SMP12 je spektrálně plochý pyranometr třídy A s rychlou odezvou, který kombinuje polovodičové vyhřívání kopule,konstrukce s žádnými pohyblivými částmi a nejlepší přepěťovou ochranu ve své třídě, což maximalizuje přesnost a minimalizuje údržbu. Díky menšímu senzoru a přizpůsobenému firmwaru reaguje SMP12 rychleji než jakýkoli jiný model SMP. Navíc je vybaven integrovanými senzory pro sledování úhlu v náklonu a sklonu, měřením vnitřní vlhkosti, což umožňuje maximální kontrolu jak na místě tak i vzdáleně.

 

SMP22: Nejpřesnější chytrý pyranometr na světě

Chytrý Pyranometr SMP22

Uživatelé, kteří očekávají nejvyšší možnou přesnost, volí model SMP22. Meteorologové a výzkumníci klimatu se spoléhají na přístroj SMP22 a jeho analogového bratra CMP22. Oba se používají po celém světě jako součást sítě BSRN (Baseline Surface Radiation Network). Model SMP22 sdílí všechny nejlepší vlastnosti ve své třídě s modelem CMP22, navíc s výhodami inteligentního pyranometru, včetně kompenzace teploty ve velkém rozsahu. Standardem je vnitřní teplotní čidlo s termistorem 10 K, čidlo Pt-100 je volitelné. SMP22 je k dispozici ve dvou verzích; obě komunikují prostřednictvím RS485 Modbus RTU a jednoho analogového výstupu, a to ve verzi V (0 až 1 V) nebo A (4 až 20 mA). V posledních letech roste poptávka po snímačích SMP22 také ve velkých fotovoltaických elektrárnách.

 

 

Tato tabulka poskytuje přehled o tom, který pyranometr je vhodný pro váš účel.

  SMP10 SMP12 SMP22
Spektrálně plochá třída A (ISO 9060:2018)
Integrovaný ohřívač - -
Rychlá doba odezvy (ISO 9060:2018) - -
Doba odezvy (63 %) < 0,7 s < 0,15 s < 0,7 s
Komunikace přes RS485 Modbus RTU
K dispozici analogový výstup (verze A- a V-) -
Sledování úhlu náklonu - -
Monitorování vnitřní vlhkosti - -
Nulový offset A // tepelné záření (při 200 W/m²) < 7 W/m² < 1 W/m² < 3 W/m²
Nulový offset B // změna teploty (5 K/h) < 2 W/m² < 1,5 W/m² < 1 W/m²
Směrová odezva (do 80° s paprskem 1000 W/m²) < 10 W/m² < 10 W/m² < 5 W/m²
Teplotní odezva (-40 °C až +70 °C) < 2 % < 2 % < 0,3 %

Máte zájem dozvědět se více? Technické specifikace a další podrobnosti o třech výše uvedených modelech a dalších pyranometrech Kipp & Zonen najdete v brožuře Pyranometry (EN). Brožuru si stáhnete kliknutím na tlačítko níže.

Autor: Martin Maly,  Překlad: Jaroslav Chán ml.