od Christiana Morkena dne: 11.12.2013

Fotografie: lassedesignen – Fotolia.com

Na podzim a v zimě jsou motoristé omezováni špatným stavem vozovky. Příčinou jsou vlhkost silnice, vlhké listí a kluzkost. K významným faktorům také patří i špatné podmínky viditelnosti. Tyto mohou být způsobené mlhou, deštěm, sněhem, prachem nebo kouřem. Výsledkem jsou časté nehody. Řidiči motorových vozidel nedokáží dostatečně rychle rozpoznat vozidla jedoucí před nimi a během brzdění často nereagují včas.

Několika jednoduchými pravidly chování, lze riziko dopravní nehody významně snížit. Motto je: " Vidět a být viděn! " Při silném omezení viditelnosti je povinností zapnout přední i zadní mlhová světla, která jsou ostatními účastníky silničního provozu vnímána podstatně rychleji. Zde platí, že světlomety nejsou špinavé nebo zakryté listím a sněhem. Dalším důležitým pravidlem je: " Upravte rychlost! ". Za další zatáčkou se může vyskytovat dopravní zácpa nebo pomalejší vozidlo. Výskyt mlhy a sněhu obvykle způsobují i zvýšené riziko smyku, proto je okamžitě nutné rychlost motorového vozidla přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky. Při velmi silně omezené viditelnosti způsobené mlhou, to zn. s dohledností do 50m, je doporučeno jet pouze rychlostí do 50 km/h. V tomto případě okamžitě zapněte mlhová světla, současně je třeba se vyvarovat používání mlhových světel při lehce omezené viditelnosti nebo jízdě v koloně, protože naopak oslňují ostatní účastníky silničního provozu. Mlhová světla mohou být zapnuta při vzniku mlhy, deště nebo sněžení pro zlepšení vidění řidiče a viditelnosti motorového vozidla  samotného.

Německá dálnice A8 v blízkosti města Stuttgart Integrace  Lufft Sensor Dohlednosti VS20-UMB

Velkou nápomocí řidičům je instalace proměnného dopravního značení ( PDZ ) na silnicích, rychlostních komunikacích a dálnicích, které upozorňuje na vzniklé nebezpečí vzniku omezené viditelnosti a které je také využíváno k aktivnímu řízení rychlosti dopravního toku. Tyto systémy mohou pracovat nezávisle na sobě, v případě potřeby, pokud jsou připojeny na senzory měřící "viditelnost-dohlednost". Společnost Lufft nabízí dva modely provedení těchto snímačů. Snímač viditelnost VS20 - UMB je senzor určený k využití v silničním hospodářství, který je k dispozici ve dvou modifikacích . S přesným rozsahem měření až do vzdálenosti 2000 metrů a 3000 metrů. Prostřednictvím digitálního UMB protokolu, lze senzor připojit k ústředně Lufft-UMB. Oba dostupné modely pracují na principu Forward-Scatter ( optický bodový princip měření ). Mnohé systémy pro řízení dopravy nebo PDZ jsou v ČR vybaveny těmito velmi přesnými měřícími senzory Lufft. Druhý model snímače viditelnosti má rozsah měření až 16 kilometrů, v silničním hospodářství je obvykle využíváno dostačující měření do 3000m. Další informace o snímači viditelnosti je k dispozici zde

aa

Vlevo PDZ, vpravo ZPI.