od Andreho Philipa dne 10.07.2014 (přkl. jc)

Dataloger Lufft OPUS20 TCO, který zaznamenává a zobrazuje obsah CO2 v ovzduší na displeji

 

Každý to již poznal: časově náročná porada, přednáška nebo vyučovací hodina. Mnoho lidí sedí v místnosti a po hodině začne velké zívání. Koncentrace ubývá a pozornost každého jednotlivce postupně mizí. Hlasitý projev ze skupiny po touze otevření okna se jeví jako spásný. Široce otevřená okna a vstupující svěží vzduch zaplavuje místnost. Často a mylně je považován za příčinu snižující se koncentrace a vyčerpání přítomných nedostatek kyslíku v místnosti. To ale není zdaleka pravda.

 

Když vydechujeme, vzduch, který dýcháme obsahuje asi 6 procent CO2 (oxid uhličitý), což je důvodem rychlého zvýšení obsahu CO2 v místnosti až do úrovně kritických hodnot. Čerstvý vzduch z vnějšku obsahuje asi 400 ppm CO2. U "vydýchaného vzduchu" se uvedená hodnota rychle zvyšuje až 10krát s dramatickými důsledky pro komfort. V důsledku toho klasifikuje norma DIN EN 13779 kvalitu vnitřního ovzduší u nebytových prostor v různých úrovních kvality. Nárůst koncentrace CO2 v uzavřeném prostoru o 1000 ppm je klasifikován podle této normy již jako nízký stupeň kvality vnitřního ovzduší. Dále je nesporné, že od koncentrace s hodnotou 1500 ppm lze očekávat projevy únavy a nedostatku koncentrace, současně i dalšími průvodními příznaky. Vyšší koncentrace může ovlivnit nejen komfort pobytu člověka v prostoru, ale dokáže také způsobit škodu na zdraví nebo dokonce ohrozit život.

 

Lze konstatovat, že kromě kvalitativních faktorů teplota a relativní vlhkost vzduchu, má rozhodující vliv na kvalitu vnitřního ovzduší i obsah CO2. Kvalitu vnitřního ovzduší lze zlepšit pouze cíleným větráním. Zejména v chladných zimních měsících je toto často opomíjeno. Výraznou nápravu vznikajícího negativního stavu poskytuje druh přístroje jako je Lufft OPUS20 TCO. Dataloger Lufft monitoruje a zaznamenává kromě údajů o teplotě vzduchu a relativní vlhkosti i hodnoty obsahu CO2 (v ppm) ve vnitřním prostředí. Kromě vlastního monitoringu je měřící přístroj schopen spustit i akustickou signalizaci - alarm, pokud je předem nastavená hraniční hodnota koncentrace CO2, a vždy tak upozornit na nutnost větrání.

Růst koncentrace CO2 a její snížení po větrání v konferenční místnosti

 

Datové záznamy měření mohou být vždy přečteny pomocí dodaného softwaru Windows SmartGraph3. Komunikace  probíhá v síti LAN nebo pomocí rozhraní USB. Princip měření vestavěného CO2 senzoru je založen na nově vyvinutém nedisperzním infračerveném čidlu, které je přímo ovlivněno analyzátorem plynu CO2. Plyn CO2 v prostředí je absorbován jeho specifickou vlnovou délkou v oblasti infračerveného spektra a je velmi přesně detekován elektro-optickým způsobem v měřící komůrce a následně digitálně zpracován v měřícím přístroji. Vestavěná měřící komůrka přístroje OPUS20 TCO CO2, je vybavena patentovanou automatickou kalibraci a tím je zaručena mimořádně vysoká dlouhodobá stabilita měření.

 

Energetická účinnost je také jedna ze ctižádostí rozvojových cílů, který přístroj s integrovanou měřící komůrkou splňuje. Za normálních okolností vyžadují dlouhodobě stabilní monitory CO2 z důvodu jejich vysoké energetické potřeby externí zdroje, například v podobě plug-in napájení. OPUS20 TCO umožňuje díky energeticky úsporné konstrukci nezávislý provoz po dobu nejméně 3 měsíců, pokud použijete vhodné baterie. To umožňuje měřící přístroj namontovat kamkoli bez připojení k elektrické síti a bez kabelů. Lufft OPUS20 TCO umožňuje snadnou montáž na zeď pomocí DIN lišty. OPUS20 TCO je ideálním doplňkem pro místnosti, ve kterých pravidelně pobývá mnoho lidí.Volitelný doplněk zařízení proti jeho krádeži je také v nabídce.

 

Jak již bylo v úvodu uvedeno, měřící přístroj má vestavěné senzory teplota [° C / ° F] a relativní vlhkost [% RH]. Ve spojení s integrovanou technologií pro měření CO2 umožňuje OPUS20 TCO kontinuální sledování kvality vnitřního ovzduší.