Navrhujeme
Dodáváme
Instalujeme
Servisujeme

Silniční meteorologické stanice (dále jen SMS) slouží hlavně Správám a údržbám silnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro zjištění okamžité meteorologické situace na sledovaném úseku a její vyhodnocení. Podmínkou je vybudovat v oblasti dostačující systém meteostanic, který bude pokrývat území a spolehlivě monitorovat stav vozovek.

plně obsazená stanice
Plně osazená SMS

SMS obsahuje řídicí jednotku, ke které je možné připojit různé senzory. Základním měřicím prvkem meteorologické stanice je silniční senzor, který nepřetržitě snímá povrch vozovky a inteligentně vyhodnocuje jeho stav. Na základě měření silničního senzoru a atmosférických senzorů je pokročilou analýzou stanoveno varování stanice před hrozícími situacemi, nebezpečnými pro silniční dopravu.

SMS umožní:

• získat aktuální údaje z meteorologických a silničních senzorů bez časových prodlev
• získat okamžitou informaci o vzniku kritické situace na sledovaném úseku
• minimalizovat počet kontrolních jízd
• optimalizovat aplikaci chemických posypových prostředků
• dálkově ovládat výstražná zařízení a tak okamžitě upozornit uživatele vozovek na nebezpečné situace
• archivovat naměřená data spolu se záznamem pro dodatečné vyhodnocení

Kamerový systém
Většina SMS je osazena také kamerou, které umožní přenos a archivaci statického videosnímku na sledovaném úseku.Značným přínosem systému (zejména při intenzivním sněžení) je vizuální informace ze sledovaného úseku, pomocí snímků z kamery.

Silniční senzory a atmosférické senzory zajišťují měření aktuálních údajů z vozovky a atmosféry na sledovaném úseku. Přenos dat na server je zajišťován pomocí modemů charakteristických pro danou přenosovou trasu. Naměřená a přenesená data jsou na serveru zpracována a vyhodnocena. Zobrazení na PC informuje srozumitelnou formou obsluhu o stavu sledovaného úseku.

Aktuální údaje z měřicích stanic jsou prezentovány na monitoru počítače v přehledné tabulkové i grafické formě. Při plném osazení měřicí stanice jsou v tabulce následující údaje:

graf
Ukázka zobrazení hodnot v grafu

• teplota vzduchu
• relativní vlhkost vzduchu
• hodnota rosného bodu
• množství srážek
• rychlost větru
• směr větru
• teplota povrchu vozovky
• teplota 5cm pod povrchem vozovky
• teplota 30cm pod povrchem vozovky
• barometrický tlak
• dohlednost
• intenzita záření
• stav povrchu vozovky (suchá, vlhká, mokrá, stav nebezpečí, led)

Podrobnou informaci o vývoji situace podává grafický záznam naměřených údajů z příslušné stanice. Tyto záznamy jsou trvale archivovány pro možnost dodatečného vyhodnocení.

Nebezpečné stavy způsobující zhoršení sjízdnosti jsou řídící jednotkou v SMS automaticky vyhodnocovány a signalizovány na Proměnné dopravní značce(dále jen PDZ) přidružené ke stanici. Na PDZ je zde možnost zobrazovat varovné signály upozorňující na možnost smyku při dešti a náledí. A zařízení pro provozní informace, kde je možno zobrazovat aktuální hodnoty z údajů naměřených SMS, především teplota vzduchu a teplota vozovky.

aa
Vlevo PDZ Vpravo ZPI