Proměnné dopravní značky PDZ a zařízení pro provozní informace ZPI

PDZ
Navrhujeme
Dodáváme
Instalujeme
Servisujeme

PDZ

Proměnné dopravní značky PDZ jsou elektronické vizualizační technologie pro informování řidičů v reálném čase. Jsou primárně určené pro řízení dopravy nebo předávání informací na pozemních komunikacích, v tunelech a předmostích apod.

ZPI

Tato telematická zařízení zobrazují informace o aktuální dopravní situaci řidičům přímo na pozemní komunikaci formou piktogramu proměnné dopravní značky nebo textu na proměnné tabuli zařízení pro provozní informace.

Praktické nasazení technologie

PDZ a ZPI jsou instalovány na všech pozemních komunikacích, jsou součástí vybavení tunelů, mostů.

Ve spojení s měřící technologií jako je například silniční meteorologická stanice okamžitě upozorňují na nebezpečné situace jako jsou vznik náledí, mlha, aquaplaning apod. a významným způsobem přispívají k bezpečnosti dopravy a chrání lidské životy.

PDZ a ZPI nalezte na přechodech pro chodce i parkovištích ( např. informace o počtu volných míst ..). Ve městech jsou součástí telematických aplikací - sofistikovaných systémů a předávají řidičům aktuální informace o dojezdových časech apod. Součástí informačních systémů jsou i kompletní serverová zázemí.