Od Tobiase Weila dne 21.11. 2014 

Kalibrační laboratoř společnosti Lufft je vybavena vlastními klimatickými komorami pro velmi přesné měření teploty a vlhkosti, slunečními komorami pro generování slunečního záření, aerodynamickými tunely a několika tlakovými komorami pro měření tlaku vzduchu. To znamená, že téměř všechny měřící přístroje, které vyrábíme mohou být testovány a dále vyvíjeny v našich laboratořích. Nicméně jedno testovací kritérium stále chybělo - a to byly srážky!

Když vývojáři Lufftu chtěli zlepšit měření senzorů srážek, museli vždy počkat na další dešťové přeháňky, aby bylo možno hodnoty senzorů porovnat s hodnotami instalovaných etalonů. To bylo pro inženýry Lufftu časově velmi náročné a z dlouhodobého hlediska neuspokojivé.

U společnosti Lufft prší na povel

Po velmi suchém jaře 2013, jen s několika možnostmi pro srovnávací měření, se inženýři Lufftu rozhodli hledat řešení, které by umožnilo v laboratoři generovat přesně definovaný déšť. Ukázalo se, že to bude velmi obtížný úkol. Vzhledem k vysokým průtokům vody, byly běžné sprchové hlavice naprosto nevhodné. Nakonec museli inženýři vyvinout vlastní konstrukci. Po šesti měsících s nejméně stotisícovými náklady, ale nyní lze stisknout tlačítko a začne pršet!

Dešťový simulátor RaiSi (Rain Simulator), má výšku asi 10 metrů a byl nainstalován ve schodišti v sídle Lufftu ve městě Fellbach (poblíž Stuttgartu, Německo). RaiSi je v provozu od druhého čtvrtletí roku 2014 a již vygeneroval stovky litrů deště. Intenzitu deště lze nastavit individuálně od několika kapek až po 200 mm / h.

 

Díky RaiSi vývojáři již nebudou muset čekat na další déšť pro srovnání měření. První výsledky jsou již k dispozici. Dešťový generátor pomohl zlepšit způsob měření radarové detekce deště. Zlepšený algoritmus je k dispozici v nejnovější aktualizaci firmwaru pro všechny modely WS s radarovým dešťovým senzorem. (WS400 a WS600)

Díky RaiSi a přesně generovanému dešti, se můžete těšit i na mnoho dalších vylepšení.

Vážené dámy a pánové,

dovoluji si Vám jménem společnosti ChanGroup s.r.o. a výrobce G.Lufft  poděkovat za návštěvu a podporu mobilního silničního senzoru -  "MARWIS" u příležitosti Silniční konference 2014 v Olomouci. Těšíme se na další společná setkání.

S pozdravem
Jaroslav Chán ml.
jednatel české společnosti
výhradní zástupce G.Lufft v ČR

Více informací o mobilním senzoru MARWIS naleznete na marwis.changroup.cz

 

 

ChanGroup prezentuje  výrobek G.LUFFT (SRN)
"MARWIS" - mobilní silniční senzor - poprvé v ČR, seznamte se prosím .......

Vážené dámy a pánové,

dovoluji si Vás jménem společnosti ChanGroup s.r.o. a výrobce G.Lufft  pozvat do našeho stánku č. 12 u příležitosti "Silniční konference 2014" v Olomouci, která se bude konat ve dnech 22. - 23.10. 2014 v hotelu Clarion.

Zajistili jsme pro Vás nejnovější informace týkající zcela nového a revolučního měřícího zařízení - mobilního silničního senzoru "MARWIS", který, pokud nalezne u Vás zájem a podporu, zcela jistě významným způsobem pozitivně ovlivní přístup k ZÚ z hlediska výkonů, jejich kontroly, průkaznosti, managementu nákladů, křížové kontroly (zadavatel x dodavatel), ve sporných případech aj.. Zařízení má velmi široké spektrum využití/použití a mohou jej využívat jak výkonné složky ZÚ, tak i kontrolní a správní orgány zadavatelů ZÚ, dopravci, spediční služby apod.

Pokud se chcete dozvědět o mobilním silničním senzoru "MARWIS" výrobce Lufft více, navštivte nás v našem stánku číslo 12 -  ChanGroup s.r.o. - výhradně české společnosti


S pozdravem

Jaroslav Chán ml.

 

Více informací o mobilním senzoru MARWIS naleznete na marwis.changroup.cz

od Tobiase Weila dne 15.09.2014  (přkl. jc)


 

" It’s a pleasure to measure " - pro mne osobně firemní slogan našeho reprezentativního zástupce ETS z Belgie je také symbolem 2. setkání  Lufft BlueClubu (nejlepší obchodní zastoupení Lufft) s více než 40 zástupci z Evropy, Středního východu a Afriky.


Během 3 dnů jsme zažili zajímavé prezentace našich partnerů a zaměstnanců, rozhovory a mnoho diskusí. K volbě bylo mnoho zajímavých témat jako např. akvizice optických senzorů, další vývoj Lufft I-BOX, stejně jako nové přírůstky do rodiny produktové řady kompaktních senzorů počasí WS.


Vrcholem setkání bylo pro většinu účastníků dlouho očekávaný mobilní silniční senzor MARWIS, který zde měl svojí evropskou live-premiéru s praktickými ukázkami ve voze a s přímým přenosem měření do jednacího sálu. Rádi bychom se s Vámi chtěli podělit o zážitky z našeho setkání a proto jsme sestavili malou prezentaci fotografií a videa ...

 

 

Prezentace MARWIS

MARWIS na autě a dodávce

IPad aplikace MARWIS a SmartView

Rádi bychom touto cestou poděkovali za aktivní účast a již dnes se těšíme na další akce Lufft BlueClub 2014, které se budou konat v Santa Barbaře a Singapuru v nejbližších týdnech.

od Karlheinze Woscheera dne 27.08.2014 ( přkl. jc )

Fotografie: kichigin19 – Fotolia.com

 

Vzhledem k tomu, že výroba nového mobilního silničního senzoru MARWIS Lufft začne na podzim 2014, je nyní v závěrečné fázi testování. Po rozsáhlých laboratorních zkouškách probíhají ty nejaktuálnější přímo na vozidle. Máme již za sebou stovky testovacích kilometrů a velmi mnoho měřících údajů z jízd ve zkušebním vozidle. Jezdilo se ve městě, na silnicích a dálnicích. Velkou pozornost jsme věnovali tomu, aby měřící testy byly prováděny při různých rychlostech a za různých jízdních podmínek. Dle vyhodnocení údajů z dokončených testů na suchých, vlhkých a mokrých vozovkách MARWIS obstává a pracuje bezchybně. Různé typy asfaltových a betonových povrchů, kterých jsou v Německu stovky, nebyly problémem. Zvláště velký důraz kladl vědecký a vyhodnocovací team Lufft testům na mokré vozovce s vysokým sloupcem vody. Z tohoto důvodu jsme byli vděční za každé místní srážky.

Testovací jízdy se konaly nejen s podporou videodokumentace, ale všechna měřená data byla také zaznamenána, analyzována a vyhodnocována pomocí GPS modulu. Za tímto účelem odpovědný team Lufft vyvinul vlastní testovací software, který při jízdě zaznamenával a zpracovával všechna data z měřících senzorů. Tak bylo možné přímo na počítači identifikovat, kde se senzor nacházel, v jaký čas a s jakou rychlostí se "MARWIS-mobilní" pohyboval. Všechna data byla protokolována vnitřní vzorkovací frekvencí. Díky těmto opatřením bylo možné podrobně ověřovat a vyhodnocovat série měření. Současně probíhal i test datových přenosových tras a ukládání dat. (pozn. přkl., v ČR bude pro potřebu uživatelů připraven autorizovaný datový cloud  - MARWIS)

 

Zkouška pod vodou                               Zkouška vibracemi

 

Velmi pozitivně proběhlo i ověření stupně krytí u TÜV Süd, neboť MARWIS obstál krytí s výsledkem IP68. To znamená, že MARWIS je odolný proti prachu a vodě, s minimální hloubkou ponoru 1m. MARWIS dosáhl i dobrých výsledků při vibračních testech a test na elektromagnetickou kompatibilitu (vyjma elektromagnetické rušení).

"Již nyní se těšíme na zimu," říká jednatel společnosti Axel Schmitz-Huebsch, " zde může konečně MARWIS ukázat, jak dobře pracuje při sněhu a ledu na zimních silnicích."